Μανιάτικη Μελισσοκομία

Θύω - Θυμαρίσιο μέλι Μάνης

Δρύαλος Ανατολικής Μάνης 23062

Αποκλειστικός Παραγωγός 

Νικόλαος & Κανέλλα

 Μαυροειδόγγονα 

ΑΦΜ: 300259910 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 115645339000

Αριθμός παραγωγού: EL16287

Ευχαριστούμε για την επικοινωνίας σας